Chờ đợi một cuộc sống hoàn hảo

Tháng 5 năm 2017, tôi và 34 bạn khác vượt qua hơn 1200 thí sinh để được nhận vào một chương trình hướng nghiệp khá danh tiếng dành cho các nghiên cứu sinh tiến sỹ trong các ngành khoa học khác nhau. Họ sẽ giới thiệu chúng tôi với các công ty công nghệ hàng… Read More Chờ đợi một cuộc sống hoàn hảo

Tại sao chúng ta hay xích mích với nhau?

Nếu bạn đã kết hôn một thời gian thì chắc chắn bạn đã quen với chuyện thi thoảng hai vợ chồng đôi co với nhau, có lúc vì một chuyện cụ thể, có lúc chẳng có chuyện gì cũng tự nhiên xích mích với nhau. Từ trước đến giờ mình cứ nghĩ là chúng ta… Read More Tại sao chúng ta hay xích mích với nhau?

Làm gì khi bạn tương tư đến người thứ ba? – Tập 2 – Những lời khuyên cụ thể

Trong tập 1 của chuyên mục, mình lập luận rằng nhiều khi hôn nhân của bạn rất hạnh phúc, nhưng có thể bạn vẫn tương tư đến một người thứ ba bởi vì trái tim của bạn không chịu ngồi yên và hay nghĩ ra các kế cách khác nhau để phá đám. Nguồn gốc… Read More Làm gì khi bạn tương tư đến người thứ ba? – Tập 2 – Những lời khuyên cụ thể

Làm gì khi bạn tương tư đến người thứ ba? – Tập 1

Làm gì khi bạn đã kết hôn nhưng bạn lại tương tư đến một người thứ ba? Tất nhiên, bạn không muốn thổ lộ điều này với ai khác, thậm chí là với những người bạn rất thân của mình. Có khi bạn còn không muốn đối diện với những cảm xúc hay suy nghĩ… Read More Làm gì khi bạn tương tư đến người thứ ba? – Tập 1

What is marriage for? – Please don’t get married for these reasons

There are several reasons that often drive people’s decision to get married: the desire to have children, the fear of being left behind, romantic love and material circumstances. However, if your marriage is based solely on these factors, it is inherently unstable and will likely run into problems in the long run. 1 – Don’t… Read More What is marriage for? – Please don’t get married for these reasons