Tác giả

Mình tên là Trang Nhung – mình là tác giả đứng sau blog Happy Hanoi Homes. Trong một thời gian dài khoảng hai năm, mình viết blog mà không để lộ danh tính thật và cũng không chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên, khi cuốn sách Gần như là nhàGần như là nhà được xuất… Read More Tác giả