Tác giả

Mình tên là Nhung – mình là tác giả sau blog Happy Hanoi Homes. Trong một thời gian dài , mình viết blog mà không để lộ danh tính thật và cũng không chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên, khi cuốn sách “Gần như là nhà” được xuất bản và mình được đóng góp bài… Read More Tác giả